Disclaimer van Gerrit van IJmeren ALD.

  • Aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze site is uiterste zorg besteed. Wij behouden het recht de inhoud van de informatie te wijzigen.
  • Wij garanderen geen foutloze werking en/of ononderbroken toegankelijkheid van de website.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor op deze site vermelde hyperlinks en/of de werking daarvan, noch voor de inhoud van de sites waarnaar de hyperlinks verwijzen.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of onjuistheden, met alle gevolgen van dien en/of het verspreiden van onjuiste informatie via deze elektronische weg.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig ontvangen van berichten via deze site en/of het verwerken daarvan.